«اندیشکده فرهیخت» از کلیه ی علاقه مندان به فعالیت در عرصه ی مناسبات بین المللی پایتخت معنوی کشور همچنین تولید مقالات علمی و پژوهش های روابط خارجی مرتبط با دیپلماسی شهری و نیز درج اخبار و رویدادهای این حوزه، دعوت به همکاری می نماید

گسترش همکاری بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی


در جلسه ای با حضور دکتر قبول رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در روز دوشنبه اول خرداد ماه 96 ، راه های گسترش همکاریهای مشترک دانشگاه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بررسی شد. دکتر قبول ضمن اعلام آمادگی دانشگاه برای توسعه و گسترش همکاری های بین المللی دانشگاه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درسال 1396 ...
... خواستار حمایت بیش از پیش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برنامه های بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد شد.

دکتر سلیمانی ، معاون آموزش و پژوهش سازمان با تشکر از دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل همکاریهای موثر و گسترده با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خصوصا برگزاری اختتامیه همایش گفتگو های فرهنگی ایران و عرب خواستار استمرار این همکاری ها شد.

برخی از همکاریهای مورد توافق میان دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان فرنگ و ارتباطات اسلامی عبارت است از: حمایت سازمان از همایش های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی و نقش آن در گسترش روابط فرهنگی ایران و عرب، مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در بخش اعضاء هیأت تحریریه مجلات علمی – پژوهشی در حوزه گفتگوهای فرهنگی ایران و عرب، چاپ مجموعه مقالات و آثار علمی در حوزه مذکور از طرف سازمان، اعزام استادان دانشگاه فردوسی مشهد به همایشهای خارجی در بخش گفتگوهای ایران و عرب از طرف سازمان.