«اندیشکده فرهیخت» از کلیه ی علاقه مندان به فعالیت در عرصه ی مناسبات بین المللی پایتخت معنوی کشور همچنین تولید مقالات علمی و پژوهش های روابط خارجی مرتبط با دیپلماسی شهری و نیز درج اخبار و رویدادهای این حوزه، دعوت به همکاری می نماید

تأسیس چهارمین نمایندگی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در اقلیم کردستان عراق


درادامه همکاری‌های مشترک میان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد (مرکز فردوسی) و دانشگاه های اقلیم کردستان عراق، تفاهم نامه همکاری میان این مرکز و دانشگاه گرمیان به امضای رئیس دانشگاه گرمیان، دکتر فاروق کریم و رئیس مرکز فردوسی، دکتر احسان قبول رسید. 
بر اساس این تفاهم نامه دانشگاه گرمیان به عنوان چهارمین نمایندگی مرکز فردوسی در اقلیم کردستان عراق، انواع دوره‌های آموزش زبان فارسی را برگزار خواهد کرد...

یادآور می‌شود دانشگاه گرمیان از سال گذشته بر اساس منابع درسی و برنامه آموزشی مرکز اموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، آموزش زبان فارسی را آغاز کرده است که پس از تایید زیرساخت‌های آموزشی و شرکت استادان این دانشگاه در دوره‌های تربیت مدرس زبان فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد، این امتیاز به دانشگاه گرمیان اعطاء شد.

در همین راستا، اولین مرحله اجرایی این تفاهم نامه برگزاری آزمون جامع فردوسی (آزمون بسندگی زبان فارسی) در دانشگاه گرمیان در شهریور ماه سال جاری با حضور حداقل 20 شرکت‌کننده، زیر نظر مرکز فردوسی خواهد بود.