«اندیشکده فرهیخت» از کلیه ی علاقه مندان به فعالیت در عرصه ی مناسبات بین المللی پایتخت معنوی کشور همچنین تولید مقالات علمی و پژوهش های روابط خارجی مرتبط با دیپلماسی شهری و نیز درج اخبار و رویدادهای این حوزه، دعوت به همکاری می نماید

برگزاری كارگاه جذب اعتبار خارجی از اتحادیه اروپا: فرصت ها، فراخوان ها و قوانین در دانشگاه فردوسی مشهد


کارگاه جذب اعتبار خارجی از اتحادیه اروپا: فرصت ها، فراخوان ها و قوانین با تلاش دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تالار دكتر اسماعیل بیگی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد آبان برگزار شد. این کارگاه با سخنرانی خانم دکتر قندهاریون معاون مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه و...
... با معرفی کنسرسیوم بین المللی سازی تحصیلات تکمیلی در ایران، آغاز شد.

دکتر قندهاریون پیرامون برنامه های جذب بودجه از اتحادیه اروپا با تاکید پروژه سفرهای کوتاه مدت دانشجویان و اعضاء هیت علمی، مطالبی را برای حاضران ارائه نمود و در ادامه اعتبار سنجی، قوانین اتحادیه اروپا، کتابچه های راهنما، و لینک های مفید را اعلام نمود.

جلسه با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان پایان یافت و با توجه به درخواست و استقبال شرکت کنندگان، قرار بر این شد که کارگاه های دیگری هم در دانشکده های مختلف برگزار گردد.

لازم به ذکر است که این کارگاه در ادامه کارگاه  برگزار شده در تاریخ 25 مهر ماه 96 برگزار شد که در کارگاه اول پیرامون نوشتن پیشنهاده موفق و طریقه جذب بودجه از اتحادیه اروپا مطالی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مطالبی ارائه شد .